24/10/1626, 10

24/10/1626, 10

10 Hendrick van Eck brengt naar voren dat de WIC stelt een substantieel bedrag nodig te hebben voor de invrijheidstelling van haar gevangenen en ook voor de verrichting van iets aanmerkelijks.
De gevangenen zullen moeten worden vrijgelaten en als de Compagnie subsidie vraagt zal, afhankelijk van haar plannen, worden bezien wat mogelijk is.