24/10/1626, 11

24/10/1626, 11

11 Frederich van Velgen verzoekt zijn rijnwijnen, door soldaten naar Bredevoort gebracht en daar onder borgstelling vrijgegeven, hiernaartoe te mogen brengen.
Met een beslissing wordt gewacht totdat de RvS in deze zaak uitspraak heeft gedaan.