24/10/1626, 12

24/10/1626, 12

12 Van de Zeeuwse Admiraliteit is een schrijven ontvangen in antwoord op de brieven van HHM d.d. 13 aug. en 30 sept. aangaande de door Haga aangeroerde punten.
Aangezien de Admiraliteit niets te melden heeft over het feit dat vanuit Zeeland geen schepen naar de Levant varen, laten HHM het erbij.
Hetzelfde College schrijft ook precies te zullen vasthouden aan 9 november als datum voor de revisiezaak tussen de WIC en kapitein Backer.
De betrokken adjunct-revisoren zal dit worden bericht.