24/10/1626, 13

24/10/1626, 13

13 De RvS stelt dat de hem op 14 okt. ter hand gestelde berichten over de plannen van Pleuren uitsluitend over dreigementen spreken en dat daaraan nu nog niets kan worden gedaan.
HHM stellen een nadere beslissing uit.