24/10/1626, 14

24/10/1626, 14

14 De RvS doet mededeling van een aan hem gerichte brief van Z.Exc. over voor de veiligheid van Drenthe aan te leggen versterkingen. Zowel Z.Exc. als Ernst Casimir zouden dit een goede zaak vinden. De RvS is echter niet van plan aan fortificaties te beginnen als niet vooraf door de provincies geld beschikbaar wordt gesteld.
Over dit punt zal nog verder worden gesproken.