24/10/1626, 15

24/10/1626, 15

15 Van Berckel heeft de punten inzake de uitvoering van het traktaat van de uitwisseling ingeleverd.
HHM besluiten de provincies en de Admiraliteiten opnieuw te schrijven zorg te dragen voor de regeling van de uitgaven voor mondkost van de gevangenen uit hun ressort. Ook dienen zij een lijst op te stellen van degenen die vóór 10 okt. zijn gevangengenomen. Van de door de Admiraliteiten gevangen gehouden personen dient ook een lijst gemaakt te worden, waarbij zij de Spaanse gevangenen dienen te onderscheiden van die van de regering van de Infanta. De eerstgenoemden worden apart opgestuurd teneinde opgenomen te worden in de over drie maanden te arrangeren uitwisseling. In verband hiermee zal ook een lijst worden opgestuurd met de in Spanje gevangen gehouden personen uit de Republiek. De VOC en de WIC wordt gevraagd een lijst op te sturen van de in dienst van de Compagnie gevangengenomen en naar Spanje gebrachte personen. Tevens zal worden bepaald dat de gevangenen op de vastgestelde dag naar Sluis worden gebracht.
In de memorie van Van Berckel staat ook dat tijdens het transport van Amsterdam naar Utrecht de [voormalig] gouverneur van Bahia de Todos os Santos op onbehoorlijke wijze geld afhandig is gemaakt.
Zodra hij zich daarover beklaagt zal er op worden toegezien.