24/10/1626, 3

24/10/1626, 3

3 De heer van de Lecq schrijft d.d. de Braeck voor Duinkerke 17 en 19 okt. dat zich daar slechts twee schepen van Zeeland bevinden en dat de anderen worden gebruikt in konvooidienst.
HHM vinden het vreemd vindt dat er schepen van de dienst op de kust zijn afgehaald. Zij dienen op de kust te blijven, conform de afgesproken regeling. Dit zal [de Admiraliteit van] van Zeeland dan ook worden geschreven