24/10/1626, 4

24/10/1626, 4

4 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 21 okt. op het schrijven van commies-generaal Hendrick van Eck d.d 16 okt. aangaande de behoefte aan meer zout in de slachttijd.
Besloten is de betrokken edellieden en plattelandsbewoners van het kwartier van Nijmegen een lijst te laten inleveren waarin zowel het aantal personen als het aantal te slachten beesten staat vermeld. Vervolgens kan dan worden toegestemd in het verzoek voor de duur van een maand of de slachttijd.
HHM wachten nog met een besluit over de rest van het advies dat zich uitspreekt tegen de aanvoer van paarden over de zuidzijde van de Waal. Een uitzondering zou gemaakt kunnen worden voor merries, maar ook die zouden uitsluitend daar waar zich 's lands kantoren bevinden het kwartier van Nijmegen mogen binnenkomen en dan tegen afdoende borgstelling.