24/10/1626, 5

24/10/1626, 5

5 Conform het advies van de RvS d.d. 22 okt. wordt aan het platteland van Steenbergen dezelfde toestemming verstrekt voor de verkoop van het eigen gewas en het halen van levensbehoeften als op 2 sept. aan de onder Breda, Bergen op Zoom en andere kwartieren vallende dorpen is gegeven.