24/10/1626, 6

24/10/1626, 6

6 De RvS compareert en overhandigt de lijst van defecten in de consenten van Gelderland , Holland , Utrecht , Overijssel en Groningen .
De RvS zal door bezendingen en brieven de provincies tot vereffening van de defecten trachten te brengen. Vanwege het landsbelang zal bij Zeeland en Friesland worden aangedrongen op het inbrengen van hun consenten. HHM zullen ook zelf brieven doen uitgaan en die van de RvS ondersteunen.