24/10/1626, 9

24/10/1626, 9

9 Op aandringen van Haga wordt nogmaals aan de Amsterdamse Admiraliteit geschreven zorg te dragen voor de betaling van diens traktement omdat men anders gedwongen is hem terug te roepen. Ook vraagt men de Admiraliteit een lijst op te sturen van hetgeen aan lastgelden is opgebracht en wat ermee betaald is.