26/10/1626, 5

26/10/1626, 5

5 Thomas Scharper, schipper van de Robert uit Newcastle, verzoekt restitutie van schip en goed. Het vaartuig was door Duinkerkers genomen en op een rantsoen van 300 pond sterling gesteld, maar na drie uur door staatse oorlogsschepen veroverd en naar Enkhuizen gebracht. Daar wil men Scharper het schip slechts teruggeven tegen een derde deel van schip en goed.
HHM vragen het advies van het Admiraliteitscollege in het Noorderkwartier .