27/10/1626, 2

27/10/1626, 2

2 Van het stadsbestuur van Nijmegen is een brief d.d. 11/21 okt. ontvangen waarin wordt gevraagd om betaling van de eerste twee termijnen van de 16.000 gld. die HHM hebben toegestaan voor de opbouw van de stadsmuur.
Doublet zal worden aangespoord deze termijnen te betalen uit het eerste geld dat hij binnenkrijgt en de RvS zal, als dat nog niet is gebeurd, de ordonnanties verstrekken.
In een andere brief d.d. 14/24 okt. schrijft dit stadsbestuur dat Disdorp en Rougemont zich onwillig opstellen in de betaling van hun crediteuren. Die hebben daarop deze personen laten gijzelen. De magistraat verzoekt HHM te gedogen dat de twee kolonels in Nijmegen vastgehouden worden totdat zij hun schulden hebben voldaan.
Kapitein Sint Hillaire, gouverneur van Nijmegen, schrijft d.d. 25 okt. dat hij bevel had gegeven Disdorp en Rougemont naar 's- Gravenhage te sturen, maar dat dit door de gijzeling van de kolonels is verhinderd.
De beide gevangenen dienen zich te houden aan het akkoord inzake de uitwisseling van gevangenen of afdoende cautie te stellen. Dit zal Nijmegen en de gouverneur worden geantwoord.