27/10/1626, 5

27/10/1626, 5

5 Boekdrukker Jan van Waesbergen uit Rotterdam krijgt octrooi gedurende zes jaar de met nieuwe afbeeldingen verfraaide Criminele practique van Damhouderus te drukken. 1

1 Dit is een heruitgave van Joost de Damhouder, Practycke in criminele saecken. De oorspronkelijk Latijnse uitgave verscheen in 1555. Zie ook resolutie 16 op 15 mei 1626.