28/10/1626, 5

28/10/1626, 5

5 De gedeputeerden te velde schrijven d.d. 24 okt. dat zij de kapiteins Moulert en Besten zullen opdragen naar 's- Gravenhage te gaan. Ook hebben zij op 22 okt. het gehele leger gemonsterd. Zij willen weten wat HHM inzake de betaling van de officiers van de vier Engelse regimenten nader hebben besloten. Indien dit besluit uitblijft zullen zij overgaan tot afdanking van deze troepen.
De brief is voor mededeling aan de RvS overhandigd aan secretaris Huigens.