28/10/1626, 1

28/10/1626, 1

1 Hendrick van Nassau heeft verzocht de fiscaal te gelasten hem van de insinuatie, nadat die heeft plaatsgevonden, een schriftelijk verslag te verstrekken.
Rantwyck en Lyclama zullen de suppliant horen teneinde zijn bedoelingen te weten te komen.