28/10/1626, 11

28/10/1626, 11

11 De ambassadeur van Frankrijk heeft de zaak van markies D'Estiaux nogmaals aanbevolen.
HHM hebben geantwoord dat zij gezien de gerezen moeilijkheden deze kwestie nog niet hebben kunnen oplossen, maar hopen haar zo spoedig mogelijk af te wikkelen.