28/10/1626, 3

28/10/1626, 3

3 HHM besluiten conform het nader advies van de RvS d.d. 27 okt. dat de afgevaardigden van het Kwartier van Nijmegen honderd zakken zout krijgen ter verdeling onder de bevolking van hun dorpen. Zij dienen van de officieren een verklaring te ontvangen waarop het aantal huisgezinnen en de benodigde hoeveelheid is aangegeven. Dit wordt voor één keer, gedurende de huidige slachttijd, toegestaan.