28/10/1626, 4

28/10/1626, 4

4 Mendoza de Furtado mag van Utrecht naar Amsterdam worden gebracht om aldaar afrekening te doen en de betaling van zijn schulden te regelen. Na afloop zal hij, omdat hij dat wenst, naar 's- Gravenhage worden gebracht teneinde zijn afscheid te nemen.
Dit zal schriftelijk worden meegedeeld aan Eck en Schagen die moeten bewerken dat de WIC dit regelt.