29/10/1626, 2

29/10/1626, 2

2 Van Z.Exc. is een brief d.d. Vynen 25 okt. ontvangen waarin hij bericht het leger per 27 oktober te zullen opbreken. De vier Engelse regimenten zal hij afdanken in het geval geen nader bevel volgt.
HHM laten het bij hetgeen zij daarover reeds hebben geschreven.
De RvS zal beslissen over het verzoek van de gedeputeerden te velde d.d. Vynen 25 okt. prompt geld te verstrekken.
In hetzelfde schrijven berichten de gedeputeerden dat Vernueil c.s. na van hun functie te zijn ontheven naar Frankrijk zijn afgereisd.
De RvS wordt hiervan op de hoogte gebracht teneinde dit gegeven te betrekken bij de financiƫle verwerking van de monsterrollen. Hun traktementen dienen niet te worden betaald. Ook Languerack zal op de hoogte worden gesteld om daar waar dat nodig is te verzekeren dat HHM voort zullen gaan met het toepassen van recht en justitie. De ambassadeur van Frankrijk zal dit ook worden meegedeeld.
Bij de brief is gevoegd een memorie van de luitenant van wijlen kapitein Levingston waarin wordt verzocht om de betaling van diens compagnie.
Aangezien de compagnie is gerepartieerd op de heren van Holland is hun verzocht dit te regelen.