29/10/1626, 3

29/10/1626, 3

3 Het stadsbestuur van Alkmaar beveelt d.d. 26 okt. opnieuw Willem Schagen aan voor de functie van commissaris-generaal der konvooien en licenten.
Met een beslissing wordt nog gewacht.