29/10/1626, 5

29/10/1626, 5

5 Otto Maximiliaen de Sint Brimont wordt uit medelijden 6 gld. toegekend.