29/10/1626, 6

29/10/1626, 6

6 De argumenten voor het scheiden van de functies van ontvanger-generaal en konvooimeester, eergisteren door de afgevaardigden van de Rotterdamse Admiraliteit ingebracht, zullen samen met de resolutie van 4 aug. over deze kwestie naar de Generaliteitsrekenkamer gaan voor advies.
Voorts heeft men vernomen dat de Admiraliteitsraden inmiddels een boekhouder en twee klerken hebben aangesteld.
De raden zal geschreven worden dat dit in strijd is met hun instructie en dat zij deze personen onmiddellijk dienen te ontslaan omdat het land niet met hun traktementen kan worden belast. Als de Admiraliteit haar zaken beter wil regelen dient zij daartoe voorstellen bij HHM in te dienen en hun resolutie daarop af te wachten.