30/10/1626, 10

30/10/1626, 10

10 Willem Brasser en Simon Adriaenssen van Gronewegen c.s. krijgen mandement van appèl met clausule van inhibitie en relief van een vonnis van de Raad van Vlaanderen ten gunste van de erfgenamen van Maria de Conincx.