30/10/1626, 8

30/10/1626, 8

8 Culenborch en Vosbergen rapporteren dat ambassadeur Thomassen naar aanleiding van het verzoek van La Louette in de kwestie Chappelaines heeft verklaard het billijk te vinden dat beide partijen een borg stellen. De uitspraak in de zaak van Du Quesne dient volgens Thomassen te worden gehandhaafd, maar hij biedt wel aan in redelijkheid te willen schikken.
HHM laten deze tevens op schrift gestelde reactie van de ambassadeur door Culenborch en Vosbergen meedelen aan de ambassadeur van Frankrijk.