31/10/1626, 4

31/10/1626, 4

4 Ter bevordering van de uitwisseling zullen Van Berckel en Slachmulder bij de Admiraliteiten en de steden in Holland bevorderen dat conform de resolutie van gisteren de proviandkosten voor de gevangenen bijtijds worden opgebracht. Ook zullen zij zorgdragen voor de reis op 10 november van de vijandelijke gevangenen naar Sluis.