31/10/1626, 1

31/10/1626, 1

1 De heer van de Lecq schrijft d.d. de Braeck 29 okt. dat Spinola te Duinkerke is aangekomen.
Een afschrift gaat naar alle Admiraliteiten met het doel onmiddellijk alle schepen naar de kust van Vlaanderen te sturen.