31/10/1626, 11

31/10/1626, 11

11 Noortwyck en Vosbergen berichten dat de ambassadeur van Frankrijk heeft verklaard er geen moeite mee te hebben voor zichzelf cautie te stellen.
Zij zullen dat meedelen aan de ambassadeur van Denemarken zodat de borgstelling kan doorgaan.
Noortwyck en Vosbergen melden ook dat de ambassadeur zich heeft beklaagd over de schorsing van Verneuil waartoe in het leger is besloten. Hem was meegedeeld dat de zaak niet in het leger, maar in de RvS zou worden behandeld. Hij verzoekt een akte die verklaart dat dit is gebeurd en dat HHM de koning [van Frankrijk] tevreden zullen stellen.
Hem zal een uittreksel worden gegeven van de op 29 okt. over deze zaak genomen resolutie, gecorrigeerd en uitgewerkt.