31/10/1626, 5

31/10/1626, 5

5 Ten vervolge op de resolutie d.d. 13 okt. heeft de RvS gerapporteerd dat het creƫren van heerlijkheden in Vlaanderen neerkomt op de vraag of HHM van plan zijn grond te vervreemden.
De overwegingen die de raden over deze kwestie naar voren brengen dienen zij op schrift te stellen en voorzien van hun advies in te dienen.