31/10/1626, 6

31/10/1626, 6

6 David van Bijgaerd verzoekt de betaling van zijn traktement te verordenen omdat de Staten van Holland dat weigeren. De voormalig luitenant van Pleuren is op 2 okt. 12 gld. per lange maand toegekend en het traktement is bij akte van de RvS d.d. 6 okt. gerepartieerd op Holland.
De RvS zal voorlopig drie maanden door Doublet laten uitkeren en moet bevorderen dat in de eerstvolgende vergadering van Holland het traktement wordt geaccepteerd.