31/10/1626, 7

31/10/1626, 7

7 De Zeeuwse Admiraliteit stuurt met haar brief d.d. 28 okt. een lijst mee van de achterstallige betalingen en bericht dat zij, tenzij prompt subsidie arriveert, alle nu binnenlopende schepen zal afdanken totdat baten en lasten enigszins met elkaar in overeenstemming zijn.
HHM zullen antwoorden dat de Admiraliteit zou moeten afzien van dit voor Zeeland schadelijke voornemen. Zij kan beter het subsidie van de provincies afwachten. Groningen heeft al teruggeschreven dat het geld wordt opgebracht. Teneinde de provincies tot betaling aan te sporen krijgen zij een afschrift van de Zeeuwse lijst met achterstallen.