31/10/1626, 9

31/10/1626, 9

9 Languerack schrijft d.d. Poissy 18 okt. en 19 oktober.
Er valt geen besluit.