01/11/1626, 1

01/11/1626, 1

1 De gedeputeerden te velde schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 30 okt. met het verzoek om een resolutie inzake de vier Engelse regimenten. Indien geen bericht uit Engeland komt en hun dienst nog met een maand wordt verlengd, wil men graag geld ontvangen.
De president zal agent Carleton bij zich roepen om van hem te vernemen of hij inmiddels uit Engeland opdracht heeft ontvangen, of die zelf heeft gegeven, voor de bekostiging van de regimenten.