02/11/1626, 1

02/11/1626, 1

1 Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 23 oktober.
Zijn berichten behoeven geen resolutie.