02/11/1626, 5

02/11/1626, 5

5 Voor Aelbert Brunincx c.s. zal worden geschreven aan baron van Gent. Die moet verhinderen dat Reinier Caldenberch uit Soest [in Westfalen] zich bemoeit met hun zaak tegen Frans van Meschede uit Brilon in Westfalen over de levering van een aantal ijzeren gotelingen. Caldenberch heeft daartoe geen opdracht en behoort ook niet tot hun compagnie. Steven van Althem, secretaris van de regering te M√ľnster, is hun gevolmachtigde in deze kwestie. Baron van Gent zou ook aan Van Althem de 1.800 rijksdaalder moeten doen toekomen die hij via militaire executie inmiddels van Meschede heeft verkregen.