02/11/1626, 8

02/11/1626, 8

8 De Amsterdamse Admiraliteit stuurt met haar schrijven d.d. 27 okt. de lijst mee van de onder haar district vallende eigen gevangenen en die van de vijand. Ook een overzicht van de in Spanje gevangenzittende landgenoten is bijgevoegd. De Admiraliteit wil graag vernemen of zij de vijandelijke gevangenen op 10 nov. naar Sluis moet zenden en of zij de proviandkosten van het minvermogende scheepsvolk dient te betalen.
Slachmulder en Van Berckel zullen hierover met de raden spreken.