02/11/1626, 9

02/11/1626, 9

9 De RvS compareert en deelt een brief van kapitein Wijnbergen uit Steenbergen mee. Het fort dreigt in gevaar te komen nu de aannemers de werken verlaten vanwege gebrek aan geld. HHM zouden dat dan ook zo spoedig mogelijk beschikbaar moeten stellen.
De heren van Holland wordt verzocht tijdelijk al wat geld te verstrekken, in aftrek van de quote van deze provincie in de 300.000 gld. ten behoeve van de fortificatiewerken en de uitdieping van de IJssel. Zij hebben toegezegd het verzoek aan de Gecommitteerde Raden van Holland te rapporteren. De RvS moet proberen deze raden tot de financiƫle steun over te halen.