02/11/1626, 10

02/11/1626, 10

10 Met de RvS is ook de in de gisteren ontvangen brief van de gedeputeerden te velde aangeroerde kwestie van de vier Engelse regimenten besproken. Van Carleton is sinds 23 okt. geen nader besluit van de [Engelse] koning vernomen of geld ontvangen. De troepen dienen echter wel elders te worden gezonden of afgedankt voordat het winter is.
Besloten wordt met de afdanking nog veertien dagen te wachten aangezien Carleton en Calandrini, allebei ter vergadering ontboden, hebben toegezegd 20.000 gld. te verschaffen, hetgeen voldoende is voor het onderhoud van de regimenten gedurende die periode. De kolonels en kapiteins zal evenwel al worden aangezegd dat de troepen bij uitblijven van nader order uit Engeland nu worden beschouwd als ontslagen. De steden zullen bij alle onzekerheid over de betaling niet genegen zijn de soldaten op te nemen en dus moeten ze ingescheept blijven. Carleton is aangezegd zich tot het uiterste in te spannen om de bedoelingen van de koning te vernemen voordat de veertien dagen zijn afgelopen. Ook Joachimi zal op de hoogte worden gesteld van de situatie en de gedeputeerden te velde zal worden geantwoord met Z.Exc. te bespreken het verblijf van de troepen in de schepen te regelen.
Carleton brengt nog naar voren dat de compagnie├źn uiteen zullen vallen als de kolonels en kapiteins al wordt aangezegd dat zij vanaf nu worden beschouwd als ontslagen. HHM zullen dat besluit met een datum ex post naar de gedeputeerden te velde sturen om met Z.Exc. te bespreken en vervolgens te handelen in het landsbelang. Na drie of vier dagen kan dan nader worden besloten.