02/11/1626, 4

02/11/1626, 4

4 Nadat hem audiëntie is verleend verzoekt Courtomée justitie toe te passen inzake zijn door D'Estiaux gedode zoon. Ook vraagt hij de betaling van zijn traktement als luitenant-generaal van de Franse troepen over 1620, 1621, 1622 en 1623 te assigneren op het geld dat uit Frankrijk wordt verwacht.
HHM willen over beide verzoeken het advies van de RvS vernemen.