03/11/1626, 11

03/11/1626, 11

11 Op aanbeveling van Culenborch mag de graaf van Schouwenborch dertig gevetweide ossen vrij vanuit het graafschap Zutphen naar Gemen laten drijven.