03/11/1626, 12

03/11/1626, 12

12 D'Espaisses compareert en meldt zijn blijdschap over het mislukken van de vijandelijke aanval op het fort bij Sluis. Tevens heeft hij uit de resolutie van 29 okt. opgemaakt dat HHM genegen blijven de zaak van Vernueil naar tevredenheid van Z.M. te regelen. Hij zal er zelf op toezien dat de kwestie wordt geschikt. De ambassadeur verzoekt eveneens een overzicht te mogen ontvangen van de Franse gevangenen die door Pynacker vrijgekocht moesten worden voor Calais en Boulogne-sur-Mer. Laatstgenoemde maakt namelijk aanspraak op rantsoen van door hem te Algiers en Tunis uit handen van de Turken bevrijde Fransen. D'Espaisses vraagt voorts met hem de kwestie Gulik [Jülich] te bespreken omdat hij de bedoelingen van HHM wil vernemen met betrekking tot het akkoord [van Düsseldorf] tussen de hertog van Palts-Neuburg en de graaf van Schwarzenberg. Tot slot geeft hij te kennen dat Courtomée wel het recht heeft om de dood van zijn zoon justitieel te vervolgen, maar dat hij er verstandig aan doet dit niet te formaliseren. Hij vertrouwt erop dat HHM de bedoelingen van Z.M. in deze zaak in overweging zullen nemen.
Wat Pynacker en de Gulikse kwestie aangaat zullen de retroacta worden nagezocht. In de zaak van Courtomée contra D'Estiaux wordt het advies van de RvS afgewacht.