04/11/1626, 1

04/11/1626, 1

1 De Rotterdamse Admiraliteit verzoekt de boeken en rekeningen van de pas binnengelopen en op haar gerepartieerde Mauritius, Hollandia en een jacht te mogen ontvangen.
De Heren Zeventien zal worden geschreven de inmiddels verkregen boeken en rekeningen van deze schepen uit de vloot van L'Eremite op te sturen.