04/11/1626, 10

04/11/1626, 10

10 Namens de keurvorst van Brandenburg verzoekt Rumen een paspoort voor Jan van Marken, raad en secretaris van de Neuburgse rekenkamer, om gedurende zes maanden te mogen reizen in verband met ambtshalve af te handelen zaken.
HHM staan dit toe.