04/11/1626, 12

04/11/1626, 12

12 Van Schagen is een brief d.d. Amsterdam 2 nov. ontvangen waarin hij zijn schoonzoon Willem Schagen aanbeveelt voor het vacerende ambt van commies-generaal van de konvooien en licenten. President Rode herhaalt dat de benoeming niet langer uitgesteld kan worden.
De kwestie zal morgen worden afgehandeld.