04/11/1626, 13

04/11/1626, 13

13 Slachmulder en Van Berckel rapporteren ter vergadering dat zij die van het Noorderkwartier hebben overgehaald morgen het geld voor de proviandkosten van de gevangenen uit hun ressort op te sturen. Zij vragen ook over een ruim bedrag te mogen beschikken voor de onvoorziene gevallen. Tevens willen zij een nadere instructie inzake de uitwisseling.
De heren krijgen 4.000 gld. Als zij behoefte hebben aan nadere instructies moeten zij daartoe iets op schrift stellen.