04/11/1626, 14

04/11/1626, 14

14 Aert Hendrixen krijgt een voorschot van 200 gld. op zijn traktement.