04/11/1626, 15

04/11/1626, 15

15 Bode Pieter Nicolai wordt beloond met 6 gld. omdat hij de mislukte aanval van de vijand op het fort bij Sluis heeft gemeld.