04/11/1626, 16

04/11/1626, 16

16 Carleton en Calandrini compareren en verzoeken de vier Engelse regimenten in de Maassteden onder te brengen tegen betaling van hun onderhoud en servitiën gedurende een herenmaand.
Na beraad met de RvS is besloten het aanbod te aanvaarden op voorwaarde dat bij uitblijven van een nader besluit van de Engelse koning de tweede helft van die maand zal worden gebruikt voor de afdanking van de troepen. De gedeputeerden te velde zullen Z.Exc. inlichten opdat de legering in de Maassteden kan plaatsvinden.