04/11/1626, 2

04/11/1626, 2

2 De Rotterdamse Admiraliteit stuurt een rekest door van Jacob Coppier van Calslagen die het bevel voert over Woudrichem. Hij heeft een schikking getroffen met Adriaen Govertsen uit Almkerk over via Capelle naar 's- Hertogenbosch vervoerd zout en verzoekt hem 150 gld. kwijt te schelden aangezien het geld al onder de soldaten is verdeeld.
De Admiraliteit dient de door haar tegen Govertsen aangespannen procedure voort te zetten. Haar zal een kopie worden toegestuurd van het schrijven van HHM aan de diverse commandanten geen schikkingen te treffen met overtreders van het plakkaat, maar die bij HHM of de RvS aan te klagen.