04/11/1626, 3

04/11/1626, 3

3 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft d.d. 2 nov. in antwoord op het schrijven van HHM d.d. 8 okt. dat zij de vonnissen van de gedelegeerde rechters om verschillende redenen niet kan uitvoeren. Daarom stuurt zij, met uitzondering van de vier obligaties op Nicolai, de inventarissen en borgtochten weer terug.
De fiscaal en de ontvanger van de Admiraliteit is bij deze gelast het geld dat uit kracht van de vonnissen betaald moet worden, te innen. Zij moeten HHM bericht doen in het geval zij daarbij enige tegenstand ondervinden. De fiscaal moet tevens toezien op de toepassing van de overige bij vonnis voorgeschreven punten. Degenen die uit hun functie zijn ontheven dienen dat ook te blijven.